Procesforløb          Konsultbesök           Byggeproces

Först bestämmer du dig för ett projekt – därefter kontaktar du oss.

Fas 1
Vi ger dig råd om hur trädgården kan organiseras och hur ytorna kan utnyttjas vad gäller design, materialval och val av produkter. Därefter hjälper vi dig att hitta en lösning som skyddar dig mot oväntade problem och utgifter. Vi kan dessutom låta våra leverantörer/ arkitekter/partners hjälpa dig med ritningar.

Fas 2
Vi utarbetar en offert som antingen endast innehåller materialen eller, om så önskas, en nyckelfärdig lösning som anläggs av våra egna skickliga hantverkare.

Fas 3
När offerten har accepterats utarbetar vi en tidsplan för projektet så att du kan följa med i projektförloppet och hålla dig uppdaterad om vilka hantverkare som finns på plats vid en viss tidpunkt. Vi ansvarar för skisser, myndighetskontakter, strukturella beräkningar, beräkningar av värmeförluster samt kompletta produktionsritningar.

Fas 4
När allt arbete är slutfört går vi tillsammans igenom projektet och vi ger dig råd om underhåll, skötsel m.m.
Skisser, ritningar och allt annat relevant utarbetas på vårt eget kontor. Vi har specialiserat oss på att utarbeta skräddarsydda lösningar baserade på varje enskild kunds önskemål och behov. Din granne kommer inte att få en uteplats som är identisk med din.
​Våra exklusivt designade byggnader kommer att vara i harmoni med det befintliga huset och omgivningarna.
Förtroende är viktigt när du bygger om eller till – och det kan krävas svåra beslut.
Classical Orangeries kompromissar aldrig med kvalitet och design.