Procesforløb          Konsultbesök           Byggeproces

 

 

Classical Orangeries egna konsulter och arkitekter besitter en stor kunskap och erfarenhet som borgar för att Ni som kund får de mest optimala förhållanden innan det slutgiltiga beslutet tas om byggstart för den ultimata arkitekturen i glas och sten.


​​Classical Orangeries erbjudar:

  • Placering och anknytning av utbyggnad
  • Arkitektonisk stilart
  • Bygglovsunderlag
  • Uppföljning av genomfört projekt
  • Samordning av entreprenörer för projektet
  • Framtagning av tidsplan
  • Värmebehovsberäkningar

Det första besöket hos Er för genomgång av tankar och möjligheter sker utan debitering. Om ni sedan önskar så kan vi ta fram en arkitektteckning som målas som en akvarell. Denna debiteras till ett symboliskt belopp på euro 3.500:-, exkl moms. Vid en senare order krediteras denna betalning. Vid en sådan arkitektskiss är det möjligt att se separata detaljer och planlösning.

På basis av dessa arkitektteckningar är det också möjligt att ta fram ett budgeterbart erbjudande på föreslaget projekt.

Självklart så är det möjligt att göra justeringar och andra ändringar utifrån detta första förslag innan den slutgiltiga designen fastslås.