Procesforløb          Konsultbesök           Byggeproces

Montage av en conservatory eller orangeri krävar närvaro av fleraa kompetenta personer. Det är av ädesmöttad betydelse som den häga standarden och det personligt touchet överföras från design vidare till produktionen till en slutliga slut på projektet.

Att nå till fram den rätta designen och storlek som sittar prick till deres fastighet och praktiskt behov, uppnås vid ett projektmöte med enar av vi formgivare som har en omfattande erfarenhet i design av olika tidsperioder och livsstil. Såfremt där önskas ett erbjudande, vill enar av vi konsulter avlägga ett besök på deres adress och dryfta all möjligheter för design av conservatories eller orangerier, från basala byggnadstekniska nödvöndigheter till de exklusiva detaljeringen. Andra aspekter vill vara säkerhet, solavskärmning o.s.v.. De vill sen erhålla en design förslag utförd i akvarell och en erbjudande som däckar den ersättningarna vill har avtalt.

En mogna konstruktör vill utpeka till deres projekt och vill på deres adress företa totala genomgång och debuterande av projektet. Ett samlatt teckningsprojekt vill bli utfärdat, där där är tagit tillvara all konstruktionsmässiga och estetiska detaljer. Värme, elektriska ledningar, angränsande dörrar, golvfinish och afslutningsvis slutfärg vill också bli dryftat. överslagspris på de nämnd fäljagöraer kan ges på forlangende.

Classical Orangeries kan erbjuda utförande av fackentreprenader eller som total entreprenad. Detta bevakar Er att deres nya utbyggnad utföras således att där är en enhetlighet och harmonisering mellan det existerande och det nya.

Vora conservatories och orangerier blir alla pre-samlat på vora fabrik i England omedelbar före afskibning. I samlatt stånd blir de kvalitetskvalitetskontrollerat. Detta förfarande skyddar en felfri konstruktion och reducerar i slutänden montagesnår på byggnadsplatsen. Vora kunder är alltid välkomna till att besöka fabriken och se deres conservatory eller orangeri till denne tidpunkten.

Uppförelsen av conservatoriet eller orangeriet vill bli utförd av ett av vora montagelagar, och all arbetare samordnas av vpra projektledare till det enskilt ärendet.