Process           Konsulentbesøk           Byggeprosessen

Classical Orangeries egne konsulenter og arkitekter besitter en stor kunnskap og erfaring som sikrer kunden de mest optimale resultatene, som igjen påvirker den endelige beslutningen om oppføring av den ultimate arkitekturen i glass og stein.


​Classical Orangeries tilbyr:

  • Plassering og tilslutning avpåbygg
  • Byggetillatelse
  • Overholdelse av til enhver tid gjeldende bygningsreglement
  • Koordinering avandre fagentrepriser
  • Tidsplansutarbeidelse
  • Varmeberegninger

   

​Det første konsulentbesøket, hvor Deres ønsker og muligheter drøftes, er uten kostnad. Ønskes det deretter at det utarbeides en målbar arkitekttegning som avsluttes med en pen akvarell tegning, kan det gjøres for et symbolsk beløp av Euro € 3.500,- ekskl. mva. Dette vil ved en senere ordre bli trukket fra.

Når det foreligger et arkitektforslag vil det så være mulig å se detaljerte forslag. Det vil være en tegning det viser en planfordeling og plannivå. På basis av disse arkitekttegningene vil det også være mulig å angi et budsjetterebart tilbud på det foreslåtte prosjektet.

Ut i fra disse tegningene er det da mulig å for å foreta mindre justeringer og endringer, og få en mer presis drøfting av det endelige designet.