Process           Konsulentbesøk           Byggeprosessen

Montasje av en conservatory eller oransjeri krever deltakelse av flere kompetente personer. Det er av avgjørende betydning at den høye standarden og det personlige touchen overføres fra design videre til produksjonen til en endelig avslutning på prosjektet.

Å nå fram til det riktige designet og størrelse som passer presis til Deres eiendom og praktiske behov, oppnås ved et prosjektmøte med en av våre designere som har en omfattende erfaring i designs av forskjellige tidsperioder og livsstil. Såfremt det ønskes et tilbud, vil en av våre konsulenter avlagt et besøk på Deres adresse og drøfte alle muligheter for designs av conservatories eller oransjeri, fra grunnleggende byggetekniske nødvendigheter til den eksklusive detaljeringa. Andre aspekter vil være sikkerhet, solskjerming osv.. De vil deretter motta et design forslag utført i akvarell og et tilbud som dekker de ytelsene vil har avtalt.

En erfaren konstruktør vil pekte ut til Deres prosjekt og vil på Deres adresse foreta total gjennomgang og drøfting av prosjektet. Et samlet tegningsprosjekt vil bli utarbeidet, hvor det er tatt høyde for alle konstruksjonsmessige og estetiske detaljer. Varme, elektriske ledninger, tilstøtende dører, gulvfinish og avslutningsvis sluttmaling vil også bli drøftet. Overslagspriser på de nevnt følgearbeidene kan gis på forlangende.

Classical Orangeries kan tilby utførelse av fagentrepriser eller som total entreprise. Dette sikrer Dem at Deres nye påbygg utføres slik at det er en ensartethet og harmonisering mellom det eksisterende og det nye.

Våre conservatories og oransjeri blir alle pre-samlet på vår fabrikk i England umiddelbar før avskipning. I samlet stand blir de kvalitetskontrollert. Denne prosedyren sikrer en feilfri konstruksjon og reduserer i siste ende montasjetid på byggeplassen. Våre kunder er alltid velkomne til å besøke fabrikken og se Deres conservatory eller oransjeri på dette tidspunktet.

Oppføringen av conservatory eller oransjeriet vil bli utført av ett av våre montasjeteam, og alle arbeider koordineres av vår prosjektleder til den enkelte oppgaven.