Procesforløb           Konsulentbesøg            Byggeproces

 

 

Classical Orangeries egne konsulenter og arkitekter besidder en stor viden og erfaring der sikrer kunden de mest optimale forhold inden den endelige beslutning om opførelse af den ultimative arkitektur i glas og sten.


​Classical Orangeries tilbyder:

  • Placering og tilslutning af tilbygning
  • Arkitektonisk stilart
  • Byggetilladelse
  • Overholdelse af til enhver tid gældende bygningsreglement
  • Koordinering af øvrige fagentrepriser
  • Tidsplansudarbejdelse
  • Varmeberegninger

Det første konsulentbesøg, hvor Deres ønsker og muligheder drøftes, er uden beregning. Ønskes der herefter udfærdiget en egentlig arkitekttegning, udført målbart og afsluttet med en smuk akvarel tegning, kan det gøres for et symbolsk beløb af € 3.500,- ekskl. moms. Dette vil ved evt. senere ordre blive modregnet.

Når der foreligger et arkitektforslag vil det herefter være muligt at se de detaljerede forslag. Der vil være en tegning der viser en planfordeling og planniveauer.

På basis af disse arkitekttegninger vil det også være muligt at angive et budgetterbart tilbud på det foreslåede projekt.


Der er således mulighed for at foretage evt. justeringer og andre ændringer ud fra en mere præcis drøftelse af det endelig design.